Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

wijkdiaconieën

Wilt u contact met de wijkdiaconieën surf dan na een van onderstaande adressen

Oosterkerk             : www.oosterkerk.nl

Adventskerk         : www.adventskerk.nl

Grote Kerk             : www.grotekerkgemeente.nl

Open Kring            : www.openkring.nl

Sionskerk               : www.sionskerkzwolle.nl

StinsKerk               : www.stinskerk.nl

Emmaüskerk        : www.emmauskerk-berkum.nl