Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

opnames van de dienst

Stinskerkgemeente

Inleiding:

Kerktelefoon – Cassetterecorderdienst

Een kerktelefoon aansluiting is bestemd voor hen die lichamelijk (bijna) niet meer in staat zijn de erediensten in onze wijkkerk te bezoeken. De cassetterecorderdienst is voor degenen, die wegens ziekte of anderszins tijdelijk aan huis zijn gebonden. Zij kunnen een cassettebandje van de kerkdiensten verkrijgen. Ook is het mogelijk van speciale diensten een opname op cassettebandje te verkrijgen tegen kostprijs.

Voor inlichtingen kan men zich wenden tot:
Dhr. E. van Zadelhof - Clematisweg 9 - Zwolle, Tel.: 038-4212285 Lees meer

Pastoraat:

Predikant:

Kerktelefoon:

opnames van de dienst

Stinskerk

Adres:
Westenholterweg 19

Telefoon:
038 - 421 26 14

Website

www.stinskerk.nl

Stinskerk