Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

Sionskerkgemeente

Inleiding:

'Diaconie', wat moet u zich daarbij voorstellen. 'Diaconein', het griekse woord voor 'dienen' , ruim gezegd alle werk dat in dienst van Christus in de gemeente gedaan wordt, Lees meer

Pastoraat:

Predikant:
mw. ds. H. Evers

ds.R.van Putten

Kerktelefoon

opnames van de dienst

 

Sionskerk

Adres:
Glanerbeek 10

Telefoon:
038 - 453 70 75

Website

www.sionskerkzwolle.nl

Sionskerk