Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

De Open Kring

Inleiding:

'het ergste is niet geen geld te hebben, het ergste is dat je nergens meetelt'. 'Diepe armoede is het werk van mensen, alleen mensen kunnen deze teniet doen.' Lees meer op de website

Pastoraat:

Predikant:
mw.ds. N. Beimers
ds. M.Jonker

Kerktelefoon

opnames van de dienst

 

De Open Kring

Adres:
Hofstedestraat 1

8043WC  Zwolle

Telefoon:
038 - 42 04 558

Website

www.openkring.nl

De Open Kring