Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is en/of niet meer juist is.

Aansprakelijkheid
De Diaconie van de Protestantse Gemeente Zwolle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover de Diaconie van de Protestantse Gemeente Zwolle dus geen controle heeft. De Diaconie van de Protestantse Gemeente Zwolle draagt daarmee ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie.

Auteursrecht
Niets uit de tekst of grafische (foto's en/of multimediapresentaties) voorstellingen in deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder schriftelijke toestemming van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Zwolle.

Kerkelijk Bureau
T.a.v. Diaconie
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
Tel.: 038 – 421 75 96
Fax: 038 – 423 04 79
E-mail: via het contactformulier

© Copyright 2008 - Diaconie van de Protestantse Gemeente Zwolle. Alle rechten voorbehouden.