Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

Adventskerkgemeente

Inleiding:

'Diaconaat, omzien naar elkaar, wordt door de hele gemeente gedragen. Er zijn het hele jaar door activiteiten waaraan gemeenteleden mee doen. Bijvoorbeeld wandelen met de Kievitsbloem, inzameling voor de voedselbank tijdens de oogstdienst of het samenstellen van zomerpakketten. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met de diaconaal consulent voor ondersteuning op maat.

Lees meer op de site. '

 

Pastoraat:

Predikant:
mw. ds. N.A. Eygenraam
ds.H Tissink


 

Kerktelefoon

opnames van de dienst

 

Adventskerk

Adres:
Talmaplein 2

Telefoon:
038 - 465 13 60

Website

www.adventskerk.nl

Adventskerk