Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

September 2016

Data voor september

Data uitgelicht:

TOELICHTING DOELCOLLECTEN PGZ SEPTEMBER 2016

 

Zondag 6 september 2016: Diaconale noodhulp

Sommigen in Zwolle ontvangen maandelijks een topsalaris. Voor hen is deze collecte niet bedoeld. Wel voor vele anderen die langdurig moeten rondkomen soms ook al flink in de schulden zitten. Als de koelkast of de wasmachine kapot gaat, hebben ze geen middelen om een nieuwe aan te schaffen. Ook komt het voor dat zelfs niet in de eerste levensbehoeften kan worden voorzien. Het diaconaal noodfonds kan in zo’n geval bijspringen. Zo kan worden voorkomen dat mensen dieper wegzakken in de armoede. Helpt u mee het diaconale noodfonds gevuld te houden? Dan kunnen we tegelijkertijd werken aan een meer structurele aanpak van armoede, samen met andere instanties.

 

Zondag 11 september 2016: Wijkkas

Elke wijkgemeente kent eigen activiteiten en initiatieven. Vanuit de wijkkas wordt er van alles gefinancierd om het gemeenteleven in de wijkgemeente te laten bloeien. Voorbeelden zijn: drukwerk van liturgieën, wijkbladen en kerkgroeten, kindernevendienst, clubs en ander jeugdwerk, vorming en toerusting, kerkkaarsen, apparatuur enzovoort. Uw bijdrage aan de wijkkas is heel welkom!

 

Zondag 19 september 2016: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle

Samen kerk zijn is kostbaar, in velerlei opzicht. Het is kostbaar om ergens bij te horen, je welkom te weten en thuis te voelen in de kerk. Het is ook kostbaar dat er predikanten en kerkelijk werkers en musici zijn om het samen kerk zijn op professionele wijze te ondersteunen, naast de vrijwilligers die de kerk rijk is. Om hen heen zijn er de medewerkers van het kerkelijk bureau en de kosters/beheerders in de wijkgemeenten. Helpt u mee dit kostbare kerkenwerk mogelijk te houden?

 

Zondag 25 september 2016: Stille armoede

Veel gemeenteleden denken dat het sociale verzekeringsstelsel in ons land goed functioneert en dat financiële hulp door de diaconie aan mensen niet meer nodig is. Dit is een misverstand. Er leven veel meer mensen onder de armoedegrens dan je op het eerste gezicht waarneemt. Men heeft het er liever niet over, het wordt verzwegen, het is een taboe. Vandaar: stille armoede. De diaconie wil mensen vooruithelpen met het oog op een nieuw perspectief.

Deze ondersteuning is niet bedoeld om de gaten te vullen die door overheidsmaatregelen vallen, maar om te helpen waar geen helper is. Meer weten? Mail of bel naar diaconaal consulent Wim van Ree; consulent@diaconiezwolle.nl tel. 06-10186422.

 

 

 

 

 


..