Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

November 2016

Data voor november

   27 november-Doelcollecte: Zwolse migrantenkerken

   


Data uitgelicht:

 

Dankdag 2 november 2016: Zending/GZB

Ooit zijn de leerlingen van Jezus op weg gezonden met de opdracht om overal het Evangelie te verkondigen. Die boodschap raakt maar niet uitgewerkt. Integendeel: telkens opnieuw is het nodig ons de goede boodschap te binnen te brengen én uit te dragen. Wij hebben het heil niet in handen, wij krijgen het ook aangereikt. De kerk begint telkens opnieuw. Dat is zending: dat mensen over en weer, in alle werelddelen, elkaar bepalen bij Gods trouw aan ons, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.

 

Zondag 6 november 2016: Kerk in actie

Via de najaarszendingscollecte van Kerk in Actie wordt geïnvesteerd in het werken aan vrede in verzoening in landen die soms al jarenlang geteisterd worden door geweld. Namens Kerk in Actie is Inge Landman als uitgezonden medewerker werkzaam in Colombia om het prille en kwetsbare verzoeningsproces daar te ondersteunen en te helpen versterken. Het onderlinge wantrouwen is groot en een omkering daarvan vraagt veel tijd om te luisteren naar de verhalen van mensen èn om hen met elkaar in gesprek te brengen. Met de opbrengst van deze doelcollecte draagt u een steentje bij aan dit belangrijke werk en ook aan andere verzoeningsprojecten van Kerk in Actie.

 

Zondag 13 november 2016: Wijkkas

Elke wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle kent eigen èn eigenzinnige activiteiten en initiatieven. Dat maakt de Protestantse Gemeente Zwolle zo levendig en veelkleurig. Vanuit de wijkkas wordt er van alles gefinancierd om het gemeenteleven in de wijkgemeenten in vele kleurschakeringen te laten groeien en bloeien. Uw bijdrage aan de wijkkas is dan ook heel welkom om er de vruchten van te kunnen oogsten en te proeven en er rijkelijk van uit te delen!

 

Zondag 20 november 2016: Stille hulp

Stille hulp wordt geboden aan mensen die opeens, zonder dat ze er zelf iets aan kunnen doen, in grote financiële problemen zijn terechtgekomen. Zij kunnen niet langer zelf hun basisbehoeften betalen, zoals eten en drinken, kleding of de huur van een woning. Met het oog op hen verleent de diaconie stille hulp. Het is hulp die niet opvalt, die mensen geen etiket opplakt, maar die wel steeds meer nodig is. Er wordt gerekend op uw stille hulp, via de doelcollecte van deze zondag.

 

Zondag 27 november 2016: Zwolse migrantenkerken

Door migratie zijn er in Nederland inmiddels vele migrantenkerken ontstaan. Ook in Zwolle bevindt zich een verscheidenheid aan migrantenkerken. Omdat de leden van deze kerken vaak als arbeidsmigrant, asielzoeker of vluchteling naar Nederland gekomen zijn, hebben ze wel veel menselijke mogelijkheden, maar zeer weinig financiële middelen. Daardoor is een goede opzet van een kerkelijk leven behoorlijk lastig. De diaconie wil de migrantenkerken een handje helpen om in Zwolle ook een ‘kerkelijk’ bestaan op te bouwen en zichtbaar mee te leven in de samenleving.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...