Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

Mei 2016

Data voor mei

   

   08 mei:-Doelcollecte: Wijkkas

     15 mei - Doel collecte:Pinksterzendingscollecte

     22 mei - Doel collecte:Jeugd- en jongerenwerkwerk/HGJB

 

     29 mei:Doelcollecte: Stille armoede

Data uitgelicht:

  TOELICHTING DOELCOLLECTEN PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE  - MEI 2016

 

Zondag 1 mei: Instandhouding Zwolse Synagoge

De synagoge aan de Samuel Hirschstraat is een karakteristiek gebouw in de Zwolse binnenstad. Tot in de Tweede Wereldoorlog bood de synagoge onderdak aan een grote joodse gemeenschap. De synagoge overleefde de oorlog wonderwel. Dat was voor de meeste leden van de joodse gemeente helaas niet het geval. Wij gedenken het immense leed in deze dagen. De joodse gemeente is tegenwoordig te klein om zorg te dragen voor hun prachtige gebouw. Daarom wordt de Zwolse synagoge sinds 1985 beheerd en onderhouden door de Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle. Zo staat de synagoge niet alleen open voor de joodse gemeente, maar ook voor de hele bevolking van Zwolle. Uiteraard dragen we als protestantse gemeente hieraan bij.

 

Hemelvaartsdag 5 mei: Studentenpastoraat

OPHEF is de naam voor het studentenpastoraat op de Christelijke Hogeschool Windesheim, ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en Katholieke Pabo Zwolle. De naam OPHEF is gekozen, omdat nadenken over geloof en God OPHEF geeft. Maar door OPHEF kom je verder.  Bij OPHEF komen niet alleen studenten, maar ook anderen, zoals docenten en medewerkers. OPHEF is dus meer dan alleen studentenpastoraat.

Ds. Martin Jans is studentenpastor in Zwolle. De financiering van deze vorm van kerkelijk presentie aan genoemde hogescholen wordt gedragen door de landelijke kerk èn door de PGZ samen met de Doopsgezonde Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle en de Remonstrantse Gemeente Zwolle.  Zie ook: www.ophef.net

 

Zondag 8 mei: Wijkkas

Elke wijkgemeente kent eigen activiteiten en initiatieven. Vanuit de wijkkas wordt er van alles gefinancierd, bijvoorbeeld: drukwerk van liturgieën, wijkbladen en kerkgroeten, kindernevendienst, clubs en ander jeugdwerk, vorming en toerusting, kerkkaarsen enzovoort. Uw bijdrage aan de wijkkas is zeer welkom!

 

Zondag 15 mei: Pinksterzendingscollecte

In de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda zijn jongeren volop actief. Ze delen hun geloof op een bijbelclub, geven leiding aan kerkelijke activiteiten of doen mee met een muziekgroep. Veel jongeren hebben een taak. Zo blijven ze betrokken bij de kerk. Want net als in Nederland verlaten steeds meer jongeren de kerk, bijvoorbeeld als zij verhuizen voor studie of werk, of omdat ze overstappen naar een pinksterkerk. Door activiteiten voor de jongeren te organiseren die zij zelf moeten dragen, krijgen de jongeren nu een echte eigen plek in de gemeente. De collecteopbrengst is bestemd voor het trainen van jeugdleiders en predikanten en het ontwikkelen liturgisch materiaal voor kinderen en jongeren. Ook andere zendingsprojecten van Kerk in Actie  worden met deze collecte ondersteund. In wijkgemeente 2 is de opbrengst van de Pinksterzendingscollecte bestemd voor de GZB. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

 

 

Zondag 22 mei: Jeugd- en jongerenwerkwerk/HGJB

Kerkelijk jeugdwerk is een voortdurende spannende uitdaging. Kinderen en jongeren kunnen alleen in de toekomst vorm aan de kerk geven, als zij zich er nu al thuis voelen en op hun eigen manier hun geloof verder ontwikkelen.  Als kerkelijke gemeente dragen we daaraan bij door kinder-, tiener- en jongerenwerk mogelijk te maken bijv. door er (vrije) tijd in te steken, mee te denken en mee leiding te geven. Natuurlijk kost goed jeugd- en jongerenwerk geld. Daarom vragen we vandaag ook om uw financiële bijdrage. Investeer mee in het jeugd- en jongerenwerk in de diverse wijkgemeenten van de PGZ. In wijkgemeente 2 is deze doelcollecte bestemd voor de HGJB.

 

Zondag 29 mei: Stille armoede

Veel gemeenteleden denken dat het sociale verzekeringsstelsel in ons land goed functioneert, dat financiële hulp door de diaconie aan mensen niet meer nodig is. Dit is een misverstand. Er leven veel meer mensen onder de armoede grens dan je op het eerste gezicht waarneemt. Men heeft heter liever niet over, het wordt verzwegen. Vandaar: stille armoede. De diaconie wil mensen vooruithelpen met het oog op een nieuw perspectief. Deze ondersteuning is niet bedoeld om de gaten te vullen die door overheidsmaatregelen vallen, maar om te helpen waar geen helper is. Meer weten? Mail of bel naar diaconaal consulent Wim van Ree; consulent@diaconiezwolle.nl tel. 06-10186422.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..