Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

Mei

Data voor mei

Data uitgelicht:

 De bestemming van de doelcollecten:

 Zondag 3 mei 2009: Instandhouding SynagogeDe synagoge aan de Samuel Hirschstraat is voor iedere Zwollenaar een bekend monumentaal gebouw. Dergelijke gebouwen vergen het nodige onderhoud en de daarmee gepaard gaande kosten. De Joodse gemeenschap in Zwolle is een zeer kleine en kan de kosten voor het onderhoud als gemeenschap niet opbrengen. Bijdragen van derden zijn noodzakelijk. Vandaar deze collecte; een bijdrage aan ‘onze oudste broeder’.  

Zondag 10 mei 2009: WijkkasVanuit de Centrale middelen ontvangen de wijkkassen 2% van de opbrengst van Kerkbalans.Daarnaast wordt er jaarlijks 6 x gecollecteerd voor de wijkkassen en wel op 2de zondag van de oneven maanden.Uit de wijkkas worden de meest directe wijkgebonden uitgaven verstrekt.Hierbij kunt u denken aan de kosten:van de wijkbladen/brieven, bloemen in de kerk en vergaderkosten.Maar ook de diverse groepen als jeugdwerk, ouderenwerk, zondagschool en cursussen kunnen een bijdrage vanuit de wijkkas ontvangen.Kortom …een veelzijdig doel met directe raakvlakken met de gevers.Dus…van harte aanbevolen.

 Zondag 17 mei 2009: Pastoraat en catecheseDe opbrengst van de collecte wordt aangewend om de kosten die pastoraat en catechese met zich brengen (mede) te kunnen financieren.De verkondiging van het Evangelie (pastoraat) en de overdracht van het Evangelie (catechese)zijn hierbij de hoofdzaken. 

Donderdag 21 mei 2009 (Hemelvaartsdag): StudentenpastoraatHet interkerkelijk studentenpastoraat is vooral actief bij de HBO-instellingen.Er zijn diverse gespreksgroepen speciaal voor de studenten en kamerbewoners.Regelmatig worden er speciale studentenkerkdiensten gehouden.De opbrengst van deze collecte wordt geheel aan dit doel besteed.  

Zondag 24 mei 2009: Jeugd- en jongerenwerk/HGJBDe collecteopbrengst is specifiek bedoeld voor het Zwolse kerkelijk werk onder jongeren.De Grote kerkgemeente houdt deze collecte voor het regionaal werk van de H.G.J.B 

Zondag 31 mei en 1 juni 2009  (1e en 2e Pinksterdag): Zending/GZBMet de opbrengst van deze collecte wordt het werk gesteund van Kerk in Actie.Kerk in Actie is het missionaire en diaconale werk in binnen- en buitenland van de Protestantse Kerk in Nederland.Voor het zendingsprogramma van Kerk in Actie is veel geld nodig. Dit geld wordt besteed aan allerlei manieren om het Evangelie door te geven, via uitgezonden medewerkers, theologisch onderwijs, studentenwerk, bijbelcursussen etc. Deze keer wordt vooral aandacht besteed aan de opbouw van de kerk in Cuba.Nu daar godsdienstvrijheid is, groeit het ledental van de kerken in Cuba explosief. Veel mensen zoeken houvast en ook veel jongeren vinden perspectief in de kerken. De kerken beschikken echter nog niet over een liturgische traditie en aansprekende liederen. Partner van Kerk in Actie, het Centrum Kairos, geeft cursussen muziek, dans en theater aan jonge christenen en helpt hen het geleerde toe te passen in hun eigen kerk. Zo ontstaat er in de jonge Cubaanse kerken een eigen christelijke cultuur.Helpt u mee bouwen aan de Cubaanse kerk?

De Grote Kerkgemeente collecteert voor de GZB

..