Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

Maart 2016

Data voor maart

Data uitgelicht:

 

Zondag 6 maart: Zending Kerk in actie/GZB

Op elke eerste zondag in maart collecteren we in de Protestantse Gemeente Zwolle voor het zendingswerk van onze kerk. We weten ons geroepen om te delen in gebed, in solidariteit en gaven. De collecten geven hier een uiting aan. Een voorbeeld is het door Kerk in Actie ondersteunde project ‘Priscilla’, een opleidingscentrum voor kwetsbare vrouwen, opgezet door kerken in Noordoost-India. ‘Priscilla’ wil eind 2017 tien zelfstandige centra hebben waar elk jaar tien vrouwen hun opleiding kunnen afronden. In wijkgemeente 2 is de doelcollecte bestemd voor het zendingswerk van de GZB.

 

Woensdag 9 maart: Biddag voor gewas en arbeid: Kerk in Actie (Noodhulp)

Veel internationale hulporganisaties hebben nauwelijks toegang tot Syrië. De kerken in Syrië en omliggende landen zorgen bijvoorbeeld voor onderdak, verstrekken  voedsel- en hygiënepakketten en bieden onderwijs voor de kinderen. Kerk in Actie ondersteunt  hen samen met ATC Alliance, een internationaal hulpverleningsnetwerk dat is verbonden met de Wereldraad van Kerken. Al drie jaar wordt deze noodhulp geboden. Het einde van de oorlog is helaas nog niet in zicht. Voor deze hulp blijft veel geld nodig.

 

Zondag 13 maart: Wijkkas

Elke wijkgemeente kent eigen activiteiten en initiatieven. Vanuit de wijkkas wordt er van alles gefinancierd, bijvoorbeeld: drukwerk van liturgieën, wijkbladen en kerkgroeten, kindernevendienst, clubs en ander jeugdwerk, vorming en toerusting, kerkkaarsen enzovoort. Uw bijdrage aan de wijkkas is zeer welkom!

 

Zondag 20 maart: Vakantieweken gehandicapten

Op alle mogelijke manieren en met aanlokkelijke advertenties worden we aangemoedigd om op vakantie te gaan of een verre reis te maken. Velen hebben hun plannen om eens lekker weg te gaan al voor elkaar. Vaak realiseren we ons niet dat er ook mensen zijn die door een lichamelijke beperking niet zomaar op vakantie kunnen.

Ook deze mensen willen een keer graag een weekje weg. Ze kijken ieder jaar hier naar uit. De Diaconie maakt dit voor hen mogelijk. Helpt u eraan mee dat dit mogelijk blijft?

 

Witte Donderdag 24 maart: geen centrale collecte

 

Goede Vrijdag 25 maart: geen centrale collecte

 

Stille Zaterdag 26 maart: geen centrale collecte

 

Paaszondag 27 maart: Paascollecte

De opbrengst van de Paascollecte is bestemd voor de Protestantse Gemeente Zwolle. Dit jaar is het totaalbedrag dat is toegezegd voor de actie Kerkbalans aanzienlijk lager dan vorig jaar. Daarom hoopt het College van Kerkrentmeesters dat u ruimhartig met de paascollecte wilt omgaan. Iedere wijkgemeente deelt mee in de opbrengst!