Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

Maart 2009

Data voor maart

Data uitgelicht:

Studentenpastoraat  Zondag 1 maart 2009: Zending/GZB

Het werk van de zending behoeft waarschijnlijk geen enkele toelichting.Voor het werk van de zending is gebed en geld nodig. Met uw bijdrage kan men helpen waar geen helpers zijn.De Grote Kerkgemeente collecteert voor de GZB

 Zondag 8 maart 2009: Wijkkas

Vanuit de Centrale middelen ontvangen de wijkkassen 2% van de opbrengst van Kerkbalans.Daarnaast wordt er jaarlijks 6 x gecollecteerd voor de wijkkassen en wel op 2de zondag van de oneven maanden.Uit de wijkkas worden de meest directe wijkgebonden uitgaven verstrekt.Hierbij kunt u denken aan de kosten:van de wijkbladen/brieven, bloemen in de kerk en vergaderkosten.Maar ook de div. groepen als jeugdwerk, ouderenwerk, zondagschool en cursussen kunnen een bijdrage vanuit de wijkkas ontvangen.Kortom …een veelzijdig doel met directe raakvlakken met de gevers.Dus…van harte aanbevolen. 

Woensdag 11 maart 2009 (Biddag) : Werelddiaconaal doel

Op veel plaatsen in de wereld  proberen mensen na een ramp hun leven weer op te pakken. Met de opbrengst van deze collecte wordt het werk van Kerk in Actie gesteund om op de hele wereld kwetsbare mensen te helpen hun bestaan weer op te pakken. Deze mensen mogen niet vergeten worden. 

Zondag 15 maart 2009: Algemeen Christelijk Doel

Apothekersproject op eiland Flores (Indonesië)Dit project is een initiatief van PERKI Zwolle en de Oosterkerkgemeente. Het gaat daarbij om de bouw en inrichting voor een dorpsapotheek (in Wolopaku) met daaraan gekoppeld een verpleegkundigenpost.

Het bijzondere van dit project is dat het is opgezet vanuit een initiatief van enkele gemeenteleden (Oosterkerk en Perki). Hierdoor wordt een samenwerking tussen een wijk van de PGZ en een migrantenkerk gerealiserd.

(Dit project is ingediend door het College van Diakenen, de Oosterkerkgemeente en PERKI Zwolle

 Zondag 22 maart 2009: Extra Diaconie

Een extraatje voor de diaconie, waarom? Het blijkt dat in deze tijd van toenemende verschraling van de verschillende voorzieningen vaker een beroep wordt gedaan op instellingen als de diaconie. Helaas heeft ook de diaconie te maken met teruglopende inkomsten waardoor zij gedwongen wordt om keuzes te maken die ze eigenlijk niet wil maken. De diaconie wil namens u blijven helpen waar geen helper is. Daarom doen we opnieuw een extra beroep op u!!  Helpt u ons helpen? Bedankt namens hen die het niet kunnen of willen vragen

 Zondag 29 maart 2009: Studentenpastoraat

Het interkerkelijk studentenpastoraat is vooral actief bij de HBO-instellingen.Er zijn diverse gespreksgroepen speciaal voor de studenten en kamerbewoners.Regelmatig worden er speciale studentenkerkdiensten gehouden.

De opbrengst van deze collecte wordt geheel aan dit doel besteed.