Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

Juni  2017

Data voor juni


 • 18 juni - Doelcollete:Diaconale Hulp
 •      25 juni-Doelcollecte:Wijkkas


  Data uitgelicht:

   

   

  Zondag 4 juni: Pinksterzendingscollecte

  In afgelegen dorpjes in Nicaragua hebben kerken geen eigen voorgangers. Ongeschoolde gemeenteleden doen het meeste werk in de kerk en leiden ook de diensten. Dankzij partnerorganisatie Teyocoyani krijgen zij trainingen in bijbelkennis en gemeenteopbouw.  Hierdoor kunnen ze hun diensten beter voorbereiden en zijn ze toegerust voor hun taken. Bovendien ervaren ze dat ze niet alleen staan in hun werk.

  Steun dit werk en andere soortgelijke projecten van Kerk in Actie met uw Pinksterbijdrage. In wijkgemeente 2 (Jeruzalemkerk) is de opbrengst van de doelcollecte bestemd voor projecten die ondersteund worden vanuit de Gereformeerde Zendingsbond (GZB).

   

  Zondag 11 juni: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle

  Het is waardevol om ergens bij te horen, je welkom te weten en je thuis te voelen in de kerk. Het is ook van veel waarde dat er predikanten en kerkelijk werkers en musici zijn om het gemeenteleven op professionele wijze te ondersteunen. Vergeet daarnaast de vele vrijwilligers die de kerk rijk is niet: kostbare krachten. Om hen heen zijn er de medewerkers van het kerkelijk bureau en de koster/beheerders in de wijkgemeenten. Al dit waardevolle kerkenwerk wordt gefinancierd met ‘levend geld’. Hiervoor wordt elk jaar in januari de actie Kerkbalans gehouden. Daarnaast zijn door het jaar heen deze doelcollecten nodig. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

   

  Zondag 18 juni: Diaconale noodhulp

  Sommigen in Nederland ontvangen maandelijks een topsalaris en hebben soms toch ergens gebrek aan, omdat ze op te grote voet leven. Voor hen is echter deze collecte niet bedoeld. Wel voor vele anderen die langdurig moeten rondkomen van een inkomen onder het minimum.

  Helaas komt de diaconie steeds meer mensen tegen die niet meer in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien. In 2016 is de diaconie in contact gekomen met zo’n 70 personen of huishoudens die geen geld meer hadden voor het dagelijks levensonderhoud. Het diaconaal noodfonds kon in zo’n geval bijspringen. Met een bijdrage wordt rust gecreëerd in een heftige situatie. Het biedt tevens de mogelijkheid om naar een goede en duurzame oplossing te zoeken. De diaconie kan dan ook  tegelijkertijd werken aan een meer structurele aanpak van armoede, samen met andere organisaties. Tientallen Zwollenaren hebben zo weer perspectief in het leven en zien de toekomst met meer vertrouwen tegemoet.

   

  Zondag 25 juni: Wijkkas

  Elke wijkgemeente kent eigen activiteiten en initiatieven, waardoor het kerkenwerk herkenbaar en levendig blijft. Vanuit de wijkkas wordt er van alles gefinancierd zoals: drukwerk van liturgieën, jaarboekjes, wijkbladen en kerkgroeten, kindernevendienst, clubs en ander jeugdwerk, vorming en toerusting, bloemen, kerkkaarsen enzovoort. Om met dit onmisbare kerkenwerk door te kunnen blijven gaan is uw bijdrage niet alleen hard nodig maar bovenal zeer welkom! Alvast hartelijk dank.