Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

Juli 2013

Data voor juli

 

     28 juli-Doel collecte: Onderhoudsfonds


Data uitgelicht:

 

 

Zondag 7 juli 2013: De Bres

Inloophuis De Bres in Zwolle is een gastvrij huis, waar een kopje koffie gedronken kan worden en waar een luisterend oor is voor iedereen.

Overal in Nederland vind je zulke plekken. Gastvriendschappelijkheid in een steeds harder wordende samenleving.

Het initiatief hiertoe in Zwolle werd genomen door de  Diaconie. Van meet af aan leefde de bereidheid de verantwoordelijkheid te delen met andere groepen.

Voor de instandhouding van dit inloophuis is, afgezien van veel vrijwilligers, ook veel geld nodig.

De opbrengst van deze collecte wordt geheel hiervoor bestemd. 

 

Zondag 14 juli 2013: Wijkkas

Vanuit de Centrale middelen ontvangen de wijkkassen 2% van de opbrengst van Kerkbalans.

Daarnaast wordt er jaarlijks 6 x gecollecteerd voor de wijkkassen en wel op 2de zondag van de oneven maanden.

Uit de wijkkas worden de meest directe wijkgebonden uitgaven verstrekt.

Hierbij kunt u denken aan de kosten:

van de wijkbladen/brieven, bloemen in de kerk en vergaderkosten.

Maar ook de diverse groepen als jeugdwerk, ouderenwerk, zondagschool en cursussen kunnen een bijdrage vanuit de wijkkas ontvangen.

Kortom …een veelzijdig doel met directe raakvlakken met de gevers.

Dus…van harte aanbevolen.

 

Zondag 21 juli 2013: Kerk in Actie

Kerk in Actie steunt zowel in Nederland als wereldwijd het werk van honderden kerken en organisaties, onze partners, om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. Kerk in Actie heeft haar werk onderverdeeld in zes programma's: zending, werelddiaconaat, noodhulp, Kinderen in de Knel, FairClimate, en diaconaat (in Nederland).

Kerk in Actie voert haar werk uit in opdracht van plaatselijke protestantse kerken in Nederland en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

Er is altijd veel geld nodig, waarom wij deze collecte dan ook van harte bij u aanbevelen.

 

Zondag 28 juli 2013: Onderhoudsfonds

Er is veel geld nodig voor het jaarlijkse onderhoud van kerken, wijkcentra en pastorieën.

Het ene jaar meer dan het andere.

Monumentenwacht heeft een onderhoudsschema  opgesteld om het toekomstig onderhoud van alle kerkelijke gebouwen in beeld te brengen, Dit schema wordt jaarlijks geactualiseerd en geïndexeerd.

Er is een onderhoudsfonds gevormd om de noodzakelijke onderhoudskosten ook in de toekomst te kunnen blijven betalen.

De opbrengst van deze collecte is geheel voor dit onderhoudsfonds bestemd.