Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

Januari 2009

Data voor januari


Data uitgelicht:

 

Donderdag 1 januari 2009: Schipperspastoraat

In diverse havensteden kennen we speciale schipperserediensten. Deze diensten zijn speciaal bedoeld voor de binnenvaartschippers.

Het schipperspastoraat staat onder financiële druk. Dank zij de solidariteit (lees: collecten en giften) van andere gemeenten kunnen de schippersgezinnen pastoraat aangeboden krijgen.

 

 

Zondag 4 januari 2009: Verwarming kerkgebouwen

De verwarming van de kerkgebouwen is een kostbare aangelegenheid.

Om een kerkgebouw in de wintermaanden tot een aanvaardbare temperatuur te verwarmen is al gauw 300 m3 gas nodig en in hoge kerken zelfs het dubbele.

Deze collecte wordt geheel besteed aan de hoge energiekosten.

 

Zondag 11 januari 2009: Wijkkas

Vanuit de Centrale middelen ontvangen de wijkkassen 2% van de opbrengst van Kerkbalans.

Daarnaast wordt er jaarlijks 6 x gecollecteerd voor de wijkkassen en wel op 2de zondag van de oneven maanden.

Uit de wijkkas worden de meest directe wijkgebonden uitgaven verstrekt.

Hierbij kunt u denken aan de kosten:

van de wijkbladen/brieven, bloemen in de kerk en vergaderkosten.

Maar ook de diverse groepen als jeugdwerk, ouderenwerk, zondagschool en cursussen kunnen een bijdrage vanuit de wijkkas ontvangen.

Kortom …een veelzijdig doel met directe raakvlakken met de gevers.

Dus…van harte aanbevolen.

 

Zondag 18 januari 2009: Vakantieweken gehandicapten

Veel mensen maken rond deze tijd weer plannen voor de zomervakantie. Vaak realiseren we ons niet dat velen door een lichamelijke handicap niet op vakantie kunnen.

De Interkerkelijke Werkgroep Recreatie Gehandicapten organiseert al decennialang namens de Diaconie elk jaar voor zo’n 40 lichamelijk gehandicapten een vakantie op de Imminkhoeve te Lemele.

Deze mensen kijken elk jaar weer uit naar dat ene weekje vakantie.

De doelcollecte van deze zondag is voor dit werk bestemd.

Het lijkt ons dat deze collecte verder geen enkele aanbeveling hoeft.

 

 

Zondag 25 januari 2009: Pastoraat en catechese

De opbrengst van de collecte wordt aangewend om de kosten die pastoraat en catechese met zich brengen (mede) te kunnen financieren.

De verkondiging van het Evangelie (pastoraat) en de overdracht van het Evangelie (catechese)

zijn hierbij de hoofdzaken.