Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

Februari 2017

Data voor februari

  

    19 februari-Doelcollecte :Stille Hulp

    26 februari-Doelcollecte :Studentenpastoraat

                          


Data uitgelicht:


 

FEBRUARI 2017 – TOELICHTING BIJ DE DOELCOLLECTEN VAN DE PGZ

 

Zondag 7 februari 2017: Kerk in Actie-Werelddiaconaat

 

Zondag 14 februari 2017: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle

De jaarlijkse actie Kerkbalans is nog maar net achter de rug en alweer wordt u gevraagd om een bedrage. Dat kan niet anders. We zijn blij dat er voor dit jaar een sluitende begroting is en dat er in alle wijkgemeenten veel inzet is van vrijwilligers om het kerkelijk leven nieuwe impulsen te geven. Hun inzet levert veel op: samenwerking, inspiratie, ontmoetingen, aandacht. De kerk is trots op haar vrijwilligers en kan niet zonder hen. Toch blijven betaalde beroepskrachten nodig: predikanten en kerkelijk werkers, organisten, beheerders van wijkgebouwen en mensen op het kerkelijk bureau. Helpt u mee om ervoor te zorgen dat al dit waardevolle kerkenwerk mogelijk blijft? De opbrengst van deze collecte wordt per wijk geregistreerd.

 

Zondag 21 februari 2017: Stille hulp

Stille hulp wordt geboden aan mensen die opeens, meestal zonder dat ze er zelf iets aan kunnen doen, in grote financiële problemen zijn terechtgekomen. Eerder konden zij nog wel het hoofd boven water houden, al was het met pijn en moeite, maar door veranderingen lukt dat niet meer.  Zij kunnen niet langer zelf in hun basisbehoeften  voorzien, zoals eten en drinken, kleding, of de huur van een woning. Met het oog op hen verleent de Diaconie stille hulp. Het is hulp die niet opvalt, die mensen geen etiket opplakt, maar helaas nog steeds nodig is. Er wordt gerekend op uw stille hulp, via de collectezak.

 

Zondag 28 februari 2017: Studentenpastoraat

OPHEF is de naam voor het studentenpastoraat op Christelijke hogeschool Windesheim, ArtEZ hogeschool voor de kunsten en Katholieke Pabo Zwolle. De naam OPHEF is gekozen, omdat nadenken over geloof en God immers altijd OPHEF geeft. Maar door OPHEF kom je verder.  Bij OPHEF komen niet alleen studenten, maar ook anderen, zoals docenten en medewerkers. OPHEF is dus meer dan alleen studentenpastoraat.

Ds. Martin Jans is studentenpastor in Zwolle. De financiering van deze vorm van kerkelijk presentie aan genoemde hogescholen wordt gedragen door de landelijke kerk èn door de PGZ samen met de Doopsgezonde Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle en de Remonstrantse Gemeente Zwolle.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

.