Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

Februari 2009

Data voor februari

                          


Data uitgelicht:

 

Zondag 1 februari 2009: Werelddiaconaat

Het thema voor de collecte Werelddiaconaat is ‘op eigen benen’. Diaconaat is erop gericht om mensen zelfredzaam te laten zijn en niet afhankelijk te blijven van derden. Naast economisch perspectief geeft het mensen een gevoel van eigenwaarde.

Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in actie steun bieden aan de partnerorganisatie World Concern. Deze organisatie introduceert nieuwe landbouwmethodes, sproeiers en zaaigoed en helpt de Birmese landbouwers met de wederopbouw van het land na de cycloon Nargis die vorig jaar veel schade heeft aangericht in het zuiden van Birma.

Door stimulering van de onderlinge samenwerking kunnen de boeren op eigen benen blijven staan en kunnen zodoende zelfstandig in hun eigen levensonderhoud voorzien.

Een folder over dit project ligt bij de uitgang van de kerk.

 

Zondag 8 februari 2009: Exploitatie Prot.Gemeente Zwolle

Een regelmatig terugkerende collecte.

Om de exploitatierekening van het College van Kerkrentmeesters elk jaar weer binnen de aanvaardbare normen te houden dient er jaarlijks veel werk verzet te worden.

De kerkelijke gebouwen kosten veel geld en door middel van externe verhuur komt er “buitenkerkelijk geld” in de kas.

Ook voor het personeel (predikanten, kerkelijk werkers, kosters, beheerders, organisten en administratiepersoneel) dient het College van Kerkrentmeesters haar taak als goed werkgever uit te voeren.

De collecte Exploitatie Protestantse Gemeente vormt een essentiële inkomstenbron om het dreigende begrotingstekort te beperken.

Vandaar ……van harte aanbevolen !! 

 

Zondag 15 februari 2009: Onderhoudsfonds

Er is veel geld nodig voor het jaarlijkse onderhoud van kerken, wijkcentra en pastorieën.

Het ene jaar meer dan het andere.

Het 10-jarig onderhoudsschema, dat een adviesbureau heeft opgesteld om het toekomstig onderhoud van alle kerkelijke gebouwen in beeld te brengen, wordt jaarlijks geactualiseerd en geïndexeerd.

Er is een onderhoudsfonds gevormd om de noodzakelijke onderhoudskosten ook in de toekomst te kunnen blijven betalen.

De opbrengst van deze collecte is geheel voor dit onderhoudsfonds bestemd.

 

Zondag 22 februari 2009: Kerkinactie

De collecte voor Kerk in Actie wordt bestemd voor een specifiek en speciaal doel. Als bestemming is gekozen een project van Kinderen in de Knel, namelijk Traumaverwerking voor kinderen in Kabul (Afghanistan).

De afgelopen jaren heeft Afghanistan veel oorlogen gekend waardoor het land veel te maken heeft gekregen met pijn en verdriet. Ook nadat de relatieve rust in het land is weergekeerd, blijven, zonder externe hulp, trauma’s en nachtmerries bestaan. Vooral de kinderen zijn hiervan het slachtoffer.

Het Centrum voor Opvang en Begeleiding (CRC) vangt jaarlijks 200 meisjes en jongens op. Hier worden de kinderen verzorgd, krijgen ze op tijd hun eten en drinken, ontvangen zij gezondheidszorg en krijgen onderwijs. Op deze manier biedt het leven voor deze kinderen weer perspectief.

Meer informatie is te vinden op de website van Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl/wereldwijde hulp/projecten zoeken) of bij de uitgang in de kerk.