Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

December 2016

Data voor december

      25 december (Kerst) - Doelcollecte: kinderen in de knel

     26 december-Doelcollete :Geen specifiek Doel  


         31 december (Oudjaar) - Doel collecte: OudejaarscollecteData uitgelicht:

TOELICHTING DOELCOLLECTEN PGZ - DECEMBER 2016

 

Zondag 4 december 2016: Jeugddiaconaat

Op zondagochtend zie je niet altijd veel jongeren in de kerk. Maar intussen zijn ze wel actief en betrokken. Zij willen de kerk ‘handen en voeten’ geven op een manier die bij hen past en gaan aan de slag met allerlei projecten in binnen- en buitenland. In verschillende wijkgemeenten zijn jongeren actief in diaconale projecten, dichtbij en ver weg.  In Zwolle zijn hiervoor verschillende mogelijkheden en netwerken in opbouw. Het doel is jongeren te verbinden met anderen jongeren die behoefte hebben aan contact of hulp. Het project ‘Hart voor Zwolle’ is hiervan een mooi voorbeeld.  Zij verbinden jongeren aan oudere mensen zonder netwerk. Diaconaat voor en door jongeren verdient onze steun.

 

Zondag 11 december 2016: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle

Het is kostbaar om ergens bij te horen, je welkom te weten en thuis te voelen in de kerk. Het is ook kostbaar dat er predikanten en kerkelijk werkers en musici zijn om het samen kerk zijn op professionele wijze te ondersteunen. Vergeet ook de vele vrijwilligers die de kerk rijk is niet: kostbare krachten. Om hen heen zijn er de medewerkers van het kerkelijk bureau en de koster/beheerders in de wijkgemeenten. Helpt u mee dit kostbare kerkenwerk mogelijk te houden?

 

Zondag 18 december 2016: Diaconale noodhulp

Deze maand ontvangen heel wat mensen met een betaalde baan een eindejaarsuitkering. Voor hen is deze doelcollecte niet. Of misschien toch, want door bij te dragen aan  de collecte voor Diaconale Noodhulp, laat je anderen meedelen in jouw verdiensten.

Juist in deze tijd van het jaar ontmoet de diaconie mensen die leven op of onder het bestaansminimum en steeds minder perspectief zien. De diaconie wil mens en materieel inzetten bij de bestrijding van stille armoede. Diakenen, de diaconaal consulent en vele anderen (vrijwilligers) bieden letterlijk of figuurlijk de helpende hand. Dit jaar laat een spectaculaire stijging zien van de financiële ondersteuning die de diaconie verleent. In het eerste half jaar van 2016 is er tweemaal zoveel uitgegeven dan in geheel 2015. Uw steun is daarom hard nodig. Helpt u mee?

 

Kerstavond en kerstmorgen 24 en 25 december 2016: Kinderen in de knel

Kwetsbare kinderen verdienen onze aandacht, juist met Kerst. Ze brengen Kerst door op straat, achter een naaimachine in een donkere kledingwerkplaats of in angst voor geweld. Voor veel te veel kinderen in kerst helemaal geen feest. Hun jonge leven wordt getekend door oorlog, misbruik, kinderarbeid, verwaarlozing. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee aan de kerstcollecte waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten van ‘Kinderen in de knel’ , onderdeel van Kerk in Actie.

 

Tweede kerstdag 26 december: geen specifiek doel

 

Oudejaarsavond 31 december 2016: Oudejaarscollecte

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de Protestantse Gemeente Zwolle gemeente. Er is het afgelopen jaar veel gebeurd: in de Oosterkerk werd ds. Elly Urban welkom geheten als predikant in tijdelijke dienst, in de Sionskerk konden Jeroen Knol en Willem Klapwijk als kerkelijk werker aan de slag, ds. Mariska van Beusichem deed intrede als stadpastor van Zwolle en de Open Kring nam afscheid van ds. Nelleke Beimers. Wijkgemeenten zoeken elkaar op in een proces van versoberen, vernieuwen en samenwerken dat volop bezig is en voorlopig nog niet klaar. Het kalenderjaar 2016 willen we hoopvol afsluiten om het nieuwe jaar met een open blik tegemoet te treden. Wilt u eraan bijdragen dat we samen gemeente kunnen blijven?

 

Zondag 1 januari 2017: Kerk in Actie

Samen zijn we Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Kerk in Actie werkt in opdracht van plaatselijke protestantse gemeente en maat deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.