Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

Augustus 2016

Data voor augustus

   38 augustus- Doelcollecte: Extra Diaconie


Data uitgelicht:

 

TOELICHTING DOELCOLLECTEN PGZ

AUGUSTUS 2016

 

7 augustus 2016: Oost-Europa (plaatselijk werk)

Met de collecte voor Oost-Europa ondersteunt de diaconie projecten in Oost-Europa die door de Zwolse Oost-Europacommissies worden uitgevoerd. In Zwolle zijn dit er nog drie: die van de Grote Kerkgemeente, van Berkum en de Diaconale Werkgroep Roemenië  van de Adventskerkgemeente. Voor specifieke projecten kunnen zij de diaconie om een bijdrage verzoeken. Het gaat om bijdragen voor concrete projecten met een diaconaal karakter, zoals dit jaar voor een tehuis van gehandicapten in een onherbergzaam gebied in de Oekraïne. De projecten worden uitgevoerd door vrijwilligers waardoor er niets een de strijkstok blijft hangen. Met deze werkwijze wordt particulier initiatief gestimuleerd. Hierdoor worden bovendien samenwerking en contact met de plaatselijke bevolking ondersteund. De diaconie draagt niet bij aan grote organisaties.

 

14 augustus 2016: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle

In de Protestantse Gemeente Zwolle zijn we niet alleen bezig met ‘op de winkel passen’. Er gebeurt van alles met het oog op de toekomst, in en tussen verschillende wijkgemeenten. Veel mensen zetten zich ervoor in: ambtsdragers en andere vrijwilligers. Hun inzet levert veel op: persoonlijke aandacht, jeugdwerk, inspirerende ontmoetingen, voortgang van het kerkelijk leven. Ook betaalde beroepskrachten dragen bij aan een levende gemeente: predikanten en kerkelijk werkers, organisten, beheerders van wijkgebouwen en mensen op het kerkelijk bureau. Helpt u mee om ervoor te zorgen dat al dit waardevolle kerkenwerk mogelijk blijft?

 

21 augustus 2016: Onderhoud kerkgebouwen

De opbrengst van deze doelcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds kerkgebouwen. De gemeente van Christus bestaat uit mensen, uit ons. De apostel Petrus roept de gemeenteleden om als ‘levende stenen’ samen een geestelijk huis te vormen waarvan Jezus Christus de hoeksteen is. Om als christelijke gemeente een gastvrij huis te zijn en onderdak te bieden aan velen, zijn ook gebouwen van hout en steen nodig. Om onze kerkgebouwen open te kunnen blijven stellen is ieders bijdrage welkom: financieel en/of door persoonlijke inzet. En voor beide geldt: naar draagkracht!.

 

28 augustus 2016: Extra diaconie

Steeds vaker doen mensen een beroep op de diaconie. Veel voormalige overheidstaken zijn overgeheveld naar de burgerlijk gemeente. Deze is nu verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de WMO, taxivervoer voor mensen met een beperking, zorg aan huis en individuele begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen. Verschillende maatschappelijke organisaties, de diaconie en andere (kerkelijke) verbanden beginnen steeds meer op wijkniveau samen te werken. De diaconie wil hier zo goed mogelijk aan bijdragen en rekent hierbij op uw steun. Zo blijven we als kerk opkomen voor mensen bij wie de eigen kracht (soms, even) tekort schiet.