Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

April 2017

Data voor april


  • 09 april: Doelcollecte :Vakantieweken Gehandicapten
  • 13 april : Witte Donderdag; geen centrale collecte
  • 14 april : Goede Vrijdag ; geen centrale collecte
  • 15 april : Stille Zaterdag; geen centrale collecte
  • Zondag 16 april Paas  Doelcollecte                                :JOP Paascollecte

  • 23 april Doel collecte:Onderhoud Orgels
  • 30 april:Doelcollecte; Diaconale Noodhulp

 

Data uitgelicht:

 

Zondag 2 april: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle

Het is kostbaar om ergens bij te horen, je welkom te weten en thuis te voelen in de kerk. Het is ook kostbaar dat er predikanten en kerkelijk werkers en musici zijn om het samen kerk zijn op professionele wijze te ondersteunen. Vergeet daarnaast de vele vrijwilligers die de kerk rijk is niet: kostbare krachten. Om hen heen zijn er de medewerkers van het kerkelijk bureau en de koster/beheerders in de wijkgemeenten. Helpt u mee dit kostbare kerkenwerk mogelijk te houden?

 

Zondag 9 april Vakantieweken gehandicapten

Op alle mogelijke manieren en met aanlokkelijke advertenties worden we aangemoedigd om op vakantie te gaan of een verre reis te maken. Velen hebben hun plannen om eens lekker weg te gaan al voor elkaar. Vaak realiseren we ons niet dat er ook mensen zijn die door een lichamelijke beperking niet zomaar op vakantie kunnen.

Ook deze mensen willen graag een keer een weekje weg. Ze kijken ieder jaar hier naar uit. De Diaconie helpt hen dit mogelijk te maken. Helpt u er ook aan mee?

 

Witte Donderdag 13 april maart: geen centrale collecte

 

Goede Vrijdag 14 april: geen centrale collecte

 

Stille Zaterdag 15 april: geen centrale collecte

 

Paaszondag 16 april: JOP Paascollecte

JONGEREN ONTDEKKEN DE KRACHT VAN PASEN

Weten jongeren nog wat we vieren in de kerk met Pasen? Als hen die vraag wordt gesteld, antwoorden ze: Met Pasen werd hij toch geboren in een kribbe? Of nee… ging hij toen niet dood? Of was het iets met paaseieren? Of het blijft angstvallig stil. Het is natuurlijk niet overal zo, maar er zijn helaas steeds meer jongeren die de betekenis van Pasen niet kennen. JOP gelooft dat jongeren het recht hebben om de kracht van Pasen te ontdekken en te horen van een God die hen liefheeft en er voor hen wil zijn.

Daar zet JOP zich daarvoor in met het ontwikkelen van een nieuwe catechesemethode, materialen en trainingen. Helpt u mee?

 

Zondag 23 april: Onderhoud orgels

In de kerk zingen wij graag de lofzang ter ere van God: Vader, Zoon en Heilige Geest! Een goede begeleiding is daarvoor van grote waarde. Met het oog op de lofzang staat in alle kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Zwolle een orgel. Geen enkel ander instrument bevat in zichzelf zoveel klankkleur en stemmingen als het orgel. Alleen daarom al is het van grote waarde de kerkorgels van de PGZ goed te onderhouden en, waar mogelijk, te vernieuwen of te vervangen. Uw bijdrage hieraan is zeer welkom!

 

Zondag 30 april: Diaconale noodhulp

Velen in Nederland ontvangen maandelijks een  prima salaris. Er zijn ook mensen die langdurig moeten rondkomen van een inkomen onder het minimum, soms lang moeten wachten op de toekenning van een uitkering en vaak al flink in de schulden zitten. Als de wasmachine kapot gaat, hebben ze geen middelen om een nieuwe aan te schaffen. Een op de negen kinderen in Nederland maakt deel uit van een huishouden dat van een minimum moet rondkomen. Het diaconaal; noodfonds kan in zo’n geval bijspringen. Zo kan worden voorkomen dat mensen dieper wegzakken in de armoede. Helpt u mee het diaconale noodfonds gevuld te houden? Dan kunnen we tegelijkertijd werken aan een meer structurele aanpak van armoede, samen met andere instanties.