Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

April

Data voor april


Data uitgelicht:

 

Zondag 5 april 2009: Oost-Europa (plaatselijk werk)

Het is belangrijk dat het werk dat veel vrijwilligers voor Oost-Europa verrichten“wakker”wordt gehouden, juist nu het niet meer in de actuele belangstelling staat.

 De leden van de verschillende commissies bemerken dat hulp ter plaatse hard nodig blijft.

In het “verre”Oost-Europa, zoals Oost-Roemenië en Oekraïne komen mensonterende en inhumane situaties voor.

Vanuit die streken wordt er meer en meer een beroep gedaan op het Oost-Europawerk. Ook wordt vaak de reactie gehoord: “Kunnen die mensen zichzelf dan nog niet redden?”

Nee, dat kunnen ze niet. Het is vaak hard werken, afzien en incasseren.

Daarom wil de diaconie vragen haar mede het werk van de verschillende commissies mogelijk te blijven maken. Het werk dat namens de plaatselijke gemeente voor Oost-Europa wordt verricht, is om ook mensen dáár een menswaardig bestaan te bieden.

Deze collecte is hiervoor bestemd en wordt dan ook van harte blij u aanbevolen.

Zondag 12 en 13 april 2009: Paascollecte

De opbrengst van deze collecte mag aangewend worden voor de eigen kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters beveelt deze collecte dan ook van harte aan en hoopt -door een mooie opbrengst- het uiteindelijke exploitatietekort te minimaliseren.

Zondag 19 april 2009: Kerk in actie-Water en sanitair voor de mensen in Nselo, Congo

Congo is een land waar het al meer dan 100 jaar zeer onrustig is. Politieke crises en burgeroorlogen wisselden elkaar af. Congo is één van de landen met de slechtste voorzieningen voor veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen (wc’s). Het zijn vooral de kinderen en zwakken die door het drinken van onveilig drinkwater en het ontbreken van wc’s aan daarmee samenhangende ziektes overlijden. Dat gebeurt ook in Nselo.

De stedelijke ZWO-commissie wil door middel van de opbrengst van bijzondere collecten en giften gedurende drie jaar dit project financieren.

Meer informatie treft u aan in een nieuwsbrief over dit project.

Zondag 26 april 2009: Eredienst en kerkmuziek

Deze collecte is mede bestemd voor het onderhoud van de orgels in onze kerken.

Dit kost veel geld, maar kan niet achterwege blijven. Een Eredienst zonder muziek is ondenkbaar.

Zonder verdere toelichting wordt deze collecte van harte bij u aanbevolen.