Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

Juli 2017

Data voor februari

  

    16 juli-Doelcollecte :Inloophuis De Bres

    23 juli-Doelcollecte :Jeugddiaconaat

     30 juli-Doelcollecte : Eredienst en Kerkmuziek

                          


Data uitgelicht:

 


TOELICHTING DOELCOLLECTEN PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE

juli 2017

 

 

Zondag 2 juli 2017: Stedelijk diaconaat

Het is juli en het woord ‘vakantie’ zoemt overal rond. Nu is op vakantie gaan niet voor iedereen weggelegd, vooral niet als je geen fatsoenlijk inkomen hebt. In Zwolle zijn er meerdere initiatieven die vakanties voor minima mogelijk maken. Sommige mensen zijn zo creatief dat zij met meerdere vakanties mee gingen. Zij weten de regelingen te vinden. Anderen lukt dat niet. Mede op initiatief van de stedelijke diaconie is de werkgroep ‘Zwolle deelt’ gevormd. In deze werkgroep komen verschillende initiatieven bijeen zoals kerstpakketten, zomerpakketten, sinterklaasacties en vakanties voor mensen met een laag inkomen. Het Diaconaal Platform heeft de coördinatie van het item ‘vakantie’ op zich genomen. Alle groepen die vakanties voor minima organiseren informeren elkaar. Hiermee wordt voorkomen dat de een twee keer per jaar op vakantie kan, terwijl een ander vijf jaar op een wachtlijst staat. Een vakantiemogelijkheden voor gezinnen is bijv. het verblijf in een stacaravan op Ameland, mede dankzij de diaconie aldaar en hier.

 

Zondag 9 juli 2017: Onderhoud kerkgebouwen

De gemeente van Christus bestaat uit mensen, uit ons. De apostel Petrus roept de gemeenteleden op om als ‘levende stenen’ samen een geestelijk huis te vormen waarvan Jezus Christus de hoeksteen is. Om als christelijke gemeente een gastvrij huis te zijn en onderdak te bieden aan velen, zijn ook gebouwen van hout en steen nodig. Om onze kerkgebouwen open te kunnen blijven stellen is ieders bijdrage welkom: financieel en/of door persoonlijke inzet. En voor beide geldt: naar draagkracht!.

 

Zondag 16 juli 2017: Inloophuis De Bres

Inloophuis De Bres in Zwolle (Heiligeweg 1) biedt al meer dan 15 jaar laagdrempelige gastvrijheid aan een brede en groeiende doelgroep van mensen die met hun ziel onder de arm lopen. De Bres helpt velen om stabiel te blijven en opgedane contacten te onderhouden. De gasten ervaren het inloophuis als een veilige plek in de hectiek van het bestaan. Tevens draagt De Bres bij aan het versterken van een informeel netwerk. De vrijwilligers stimuleren deelname aan activiteiten, het maatschappelijk verkeer en waar nodig wordt doorverwezen naar hulpverlenende

instanties. De Bres levert een specifieke benadering waarmee ze de eigen kracht van mensen aanwakkert. De krant en koffie zijn ondersteunend aan dit proces, kortom gastvriendelijkheid.

 

Zondag 23 juli 2017: Jeugddiaconaat

Op zondagochtend zie je niet altijd veel jongeren in de kerk. Maar intussen zijn ze wel actief en betrokken. Zij willen de kerk ‘handen en voeten’ geven op een manier die bij hen past en gaan aan de slag met allerlei projecten in binnen- en buitenland. In verschillende wijkgemeenten zijn jongeren actief in diaconale projecten, dichtbij en ver weg.  In Zwolle zijn hiervoor verschillende mogelijkheden en netwerken in opbouw. Het doel is jongeren te verbinden met anderen jongeren die behoefte hebben aan contact of hulp. Het project ‘Hart voor Zwolle’ is hiervan een mooi voorbeeld.  Zij verbinden jongeren aan oudere mensen zonder netwerk. Diaconaat voor en door jongeren verdient onze steun.

 

Zondag 30 juli 2017: Eredienst en kerkmuziek

Een eredienst zonder muziek is ondenkbaar. We weten ons in Zwolle gezegend met enkele mooie orgels en goede organisten. Om de kwaliteit van de kerkmuziek hoog te houden is het belangrijk dat de orgels onderhouden worden en dat de bespelers ervan goed gewaardeerd worden. Ook cantorijen, muziekgroepen, gelegenheidskoren, kinderen die zingen en vele anderen die musiceren dragen eraan bij de lofzang gaande te houden. Helpt u ook mee? 

 

 

 

 

 

 

 

.