Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rekeningnummer diaconie:

NL02FVLB0699543320

t.n.v.

Diaconie Protestantse

Gemeente Zwolle

In de agenda Zwolle diaconaal oa:

 

BEZUININGEN  AWBZ .

 

De AWBZ voldoet niet meer aan de eisen destijds aldus  de regering . Politici roepen dat grote ingrepen nodig zijn .

Het is niets anders dan de boel afbreken . Afbraak van een voorziening die van groot belang is

voor honderd duizend mensen die niet hebben gekozen om ziek te zijn .

.In 1968 werd de AWBZ ingevoerd . dit na aanleiding van de twee deling die bestond

om zo de armoede die gekoppeld was aan de ouderdom te ontkoppelen .

Zo onstonden de wetten AOW . Wezen en weduwen te ondersteunen na het overlijden van de kostwinner. Zo ontstond de 2 de wet de ANW [de algemene nabestaanden wet ] en als derde onstond de AWBZ . zorg voor de mensen die verzorgd kunnen worden uit hoofde va n de staat  en niet enkel uit hoofd van naasten liefde of religieuze zorg .

Het was een kwestie van fatzoen dat mensen goede thuiszorg kregen .Het is een kwestie

van beschaving .

Er moet ingegrepen worden aldus de regering , maar helaas vergeet ieder een dat er in de afgelopen jaren veel sloopwerk is verricht . In1993 moest de thuiszorg uniform gaan werken ,

Het productieboek werd ingevoerd . Hoelang je moest doen over een stoma verwisseling ,

Douchen en aankleden werd op tarief van de patient gezet . niet de patient die zorg nodig had stond centraal , maar het  scoren van de handelingen die in zo kort mogelijke tijd moest gebeuren.

Elke keer moest de AWBZ het ontgelden en dat terwijl iedereen kan begrijpen dat als je ouder wordt je meer zorg nodig hebt .

Onder de regering van Balkenende werd de aanval voort gezet . Minister Bussemaker introduceerde het zorgzwaarte pakket , je bent geen bewoner meer in de zorg instelling maar een pakket .

Slechtere contracten voor het personeel en minder menselijkheid voor de bewoners , uit noodzaak werd de pyama dagen in gevoerd . Terwijl het management in de AWBZ  groeide

en groeide de bureaucratie hoogtij vierde .Korting op de huishoudelijke verzorging , verpleging , begeleiding  is kortzichtig en contra productief .

Mensen zullen vereenzamen , verwaarlozen , vervuilen en verarmen .

Pak de top salarissen in de zorg aan en stop de markt werking en de  bureaucratie  .

Namens de diakonie  Oosterkerk

Piet van zwol .