Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

Zwolle sociaal

 

Plaats

Zwolle

Datum:

10 september 2009

Onderwerp:

Uitnodiging voor activiteiten op zaterdag 7 november, Dag van de Mantelzorg

Geachte heer/mevrouw,

Graag nodigen wij u uit voor de viering van de Dag van de Mantelzorg op zaterdag 7 november 2009. De Dag van de Mantelzorg is officieel op 10 november, maar omdat dit op een dinsdag valt, is de bijbehorende activiteit drie dagen eerder. Aan de Dag van de Mantelzorg wordt op vele plaatsen in het land aandacht besteed. Dit jaar is het thema ‘netwerken’, met de slogan “Mantelzorg? Doe het samen!”

Dag in dag uit zorgen voor een ander is zwaar, soms té zwaar. Veel mantelzorgers hebben het gevoel niet aan zichzelf toe te komen. Het is dan ook een hele kunst om een goed netwerk - in de zin van een ‘steuncirkel rond mantelzorger én verzorgde' - te creëren en te onderhouden. Voor netwerken zijn meerdere mensen nodig. Vandaar deze slogan, om zowel het brede publiek te bereiken als om mantelzorgers te stimuleren aan een netwerk te werken.

Het Steunpunt Informele Zorg organiseert samen met negen andere organisaties uit Zwolle een geweldige middag, speciaal voor u. Tijdens deze middag bieden wij u diverse activiteiten waar u vrijblijvend aan mee kunt doen. Zo kunt u bijvoorbeeld een wandeling maken naar “De Nooterhof” waar u ook een rondleiding kunt krijgen, u kunt genieten van een hand- en/of voetmassage, u kunt deelnemen aan een cursus “smartlap” zingen etc. Ook is er een informatiemarkt waar u als mantelzorger veel nuttige informatie kunt vinden over onder andere wet- en regelgevingen en logeervoorzieningen. Kortom u kunt u deze middag lekker laten verwennen en er worden diverse hapjes en drankjes aangeboden.

Dit jaar zullen er voor het eerst ook activiteiten georganiseerd worden voor jonge mantelzorgers vanaf 12 jaar. Zij kunnen deze middag onder andere vrijblijvend deelnemen aan rolstoelbasketbal, tafeltennis en ook in het zwembad worden leuke activiteiten voor deze jongeren georganiseerd.

Zaterdag 7 november 2009

 

Locatie:     De Vogellanden, centrum voor revalidatie

                                          Hyacinthstraat 66a te Zwolle

 

Programma:

13.30 uur           Ontvangst met koffie en thee

13.50 uur           Opening door wethouder Dannenberg

14.00 uur           Informatiemarkt met diverse activiteiten voor jong en oud

17.00 uur           Afsluiting

U kunt zich als mantelzorger aanmelden met maximaal twee personen. Voor deelname kunt u gebruik maken van het bijgevoegde antwoordformulier of het aanmeldingsformulier op de website www.informelezorgzwolle.nl. Uw aanmelding ontvangen wij graag vóór vrijdag 23 oktober a.s.

Mocht u niet naar deze dag kunnen door gebrek aan hulp of opvang bij u thuis? Neem dan contact op met het Steunpunt Informele Zorg, wij kijken met u naar de mogelijkheden.

Kent u anderen die interesse hebben in de Dag van de Mantelzorg? Wij ontvangen graag de adresgegevens zodat wij ook hen een uitnodiging kunnen sturen.

Voor overige informatie kunt u contact opnemen met Steunpunt Informele Zorg: 038 – 422 52 00 of bezoek de website www.informelezorgzwolle.nl.     

 

Wij zien u graag op 7 november!

Met vriendelijke groet,

Namens de werkgroep Dag van de Mantelzorg

Nieske Huisman,
Coördinator Informele Zorg

 

Tekstvak: Een mantelzorger is degene die de zorg op zich neemt voor en een relationele binding heeft met de zorgvrager. Er is sprake van een emotionele band en betrokkenheid bij de (dagelijkse) zorg. Het is van groot belang dat de behoeften en zorgen van mantelzorgers bekend raken bij politici, beleidsmakers, werkgevers en professionals in de zorg, zoals huisartsen en opleidingen.  Vrijwilligerscentrale Zwolle - Steunpunt Informele Zorg organiseert de Dag van de Mantelzorg in Zwolle in samenwerking met:  -	Driezorg Zwolle -	Frion -	Dimence, afdeling Preventie -	MEE IJsseloevers -	Podium van Kerken  -	Revalidatiecentrum de Vogellanden -	Woonzorgconcern IJsselheem, regio Zwolle -	Zorgcombinatie Zwolle -	Zorgspectrum het Zand, locatie Zandhove -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: