Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

Zwolle religieus

Fototentoonstelling daklozen

lees meer  Boek de ongeziene gezien   Ongeziene_inkijkpagina

Lezing in Zwolse synagoge Op zondag 10 november 2013

 

Week van Gebed in Zwolle

In de week van 14 januari tot 21 januari vindt in Nederland de Week van Gebed plaats met als thema :” Overwinnen met gevouwen handen “. Ook in Zwolle vinden er meerdere bijeenkomsten plaats om christenen met elkaar te verbinden. Met gebed voor de stad, Nederland en de wereld. De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie(EA). In Zwolle worden gebedsvieringen georganiseerd door het Podium van Kerken en in Zwolle Zuid door een aparte werkgroep. Daarnaast wordt er door en voor jongeren nog de Prayernight georganiseerd.lees verder

Gemeenschapskringen   het hart binnen de wijken.

Een gemeenschapskring is een groep mensen overal vandaan, wel uit dezelfde wijk, kerkelijken en buitenkerkelijken, mannen en vrouwen, kinderen, jongeren en volwassenen, die elkaar ontmoeten in een wijkcentrum of buurthuis.Vanuit dit centrum worden er allerlei zaken voor en in de wijk georganiseerd.  lees verder

De vijf Alliantiedagen zijn in aantocht, en de eerste dit jaar is in jullie regio.

Het Programma voor 4 oktober is bijgevoegd, evenals een overzicht van de Werkgroepen.

Deze informatie is voor jezelf bedoeld, en voor mensen van wie je denkt dat ze interesse hebben.

Vriendelijk verzoek om deze informatie breed te verspreiden zodat we weer goed gevulde dagen krijgen.

(Daarom is ook een algemene folder over de Alliantiedagen meegestuurd; en voor de mensen die niet zo digitaal

zijn aangelegd een aanmeldformulier; MAAR het liefst (snelst en goedkoopst) zien we de aanmeldingen digitaal

via de link op de site van de Alliantie http://www.socialealliantie.nl/aanmelden-alliantiedagen-2013.php 

 

Verslag studieverlof 2008-2009, Lútzen Miedema,

-Elkaar recht doen
- over contacten tussen christenen
met verschillende culturele bagage in met name Zwolle

Lees verder: Elkaar recht doen


de tien mooiste bijbelverhalen van zwolle.

in 2011 en 2012 worden de mooiste Bijbelverhalen vastgesteld, althans voor Zwolle. lees verder