Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

                                          Zwolle diaconaal

                                                                     Diaconaal handboek

                                                                     Op 2 december wordt Diaconie in beweging gepresenteerd.
Deze presentatie vindt plaats in de Bergkerk, Dr. Abraham Kuyperlaan 2, 3818 JC te Amersfoort.

Oecumenisch Handboek Diaconiewetenschap

Met bijdragen van twintig deskundige auteurs (o.a Lutzen Miedema)uit het brede spectrum van de kerken

Biedt een actuele theoretische basis lees verder

Verslag Noodfonds Zwolle 2010 verslag

Zorgeloos genieten tijdens diaconale vakantieweken

lees verder

ZWO-advendskerk en Hoeksteen

.het Waterproject Congo Advendskerk en Hoeksteen ,2010

vervolg 2011

Diaconale ontmoetingsdagen 2010

Het thema voor de regionale diaconale ontmoetingsdagen in 2010 is ‘Recht op....rechtop. Inzet voor gerechtigheid’. voor meer dagen en beurzen lees verder

Toerustingavond

Diaconale toerustingsavond: ‘ouderen en eenzaamheid’. lees verder

Inleiding Ds.L.Miedema

oudereninleiding

Inloophuis de Bres

De Bres heeft vrijwilligers nodig die gastvrouw of gastheer willen zijn op een middag per maand, per veertien dagen of per week. Het werk: gasten ontvangen met een kop koffie of thee, een luisterend oor bieden, aandacht voor de medemens en het doen van licht huishoudelijk werk.

Info: www. debreszwolle. nl. Email: info@debreszwolle.nl. De Bres, Heiligeweg 1, 8011 XX Zwolle. tel. 038-4213155. meer hierover

bresinfo15 In de bresinfo lees u de informatie over de Bress.

foto's en meer informatie ziet u hier

Diaconaat komt van een Grieks woord uit de Bijbel: ‘diakonia’.

Opkikker voor mantelzorgers

Kerk met Stip

Adoptie tegen armoede Dit zin onderwerpen in 'gaandeweg"

vervolg