Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

Zwolle Sociaal

Buurtzorg Zwolle.

 

Buurtzorg Nederland is een landelijke thuiszorgorganisatie. Het  is ontstaan in 2006 in Almelo vanuit de onvrede die heerste bij de werknemers van de grote thuiszorgorganisaties: versnippering van zorg, weinig continuïteit, de wijkverpleegkundige voor een groot deel op kantoor, veel  overhead, grote dure kantoor gebouwen, veel hiërarchie in de organisatie.

 

Het concept van Buurtzorg sprak velen aan, overal in het land werden teams opgericht. In totaal zijn er nu al meer dan  400 teams met meer dan  4000 medewerkers. Buurtzorg heeft een vlakke organisatie structuur met weinig overhead. Hierdoor gaat er geen geld verloren aan middenkader, staffuncties en beleidsmedewerkers.

We werken met kleine zelfsturende buurtteams, maximaal 12 medewerkers, van een hoog deskundigheidsniveau (verpleegkundigen, wijkverpleegkundigen en een paar wijkziekenverzorgenden). Het zelfsturende bewerkstelligt dat er een enorme betrokkenheid heerst onder de medewerkers. Continuïteit van zorg is erg belangrijk bij Buurtzorg, dit bevordert de kwaliteit van zorg, geeft rust, er wordt meer gesignaleerd waarop ingehaakt kan worden. Dit alles komt het zorgproces ten goede.

Er zijn korte lijnen naar andere hulpverleners, welzijnswerkers, vrijwilligers.  Er wordt gebruik gemaakt van de  mogelijkheden in de buurt, wijk.

 

Hiernaast hebben we een project “De zichtbare schakel” voor de wijk de Diezerpoort.  De Diezerpoort is één van de aandachtswijken in Nederland waar vanuit Zonmw. deze subsidie wordt verleend.  We kunnen hiermee extra tijd en ruimte vrijmaken voor het brengen van huisbezoeken, zonder dat hiervoor een indicatie nodig is.  Op verzoek kan er een huisbezoek worden gebracht om vragen te beantwoorden op het gebied van gezondheid,  mantelzorgondersteuning, cognitieve problemen, woning aanpassingen, eenzaamheid, medicijn gebruik,  ondersteuning in de rouwverwerking etc. Dikwijls is het nodig meerdere huisbezoeken te brengen om op deze manier eerst een stuk vertrouwen te winnen, voordat verdere stappen kunnen worden ondernomen. Soms wordt er over een langere periode huisbezoek gebracht om een vinger aan de pols te houden.